رياكشن جمال النجاده تكفين صمّيه صمّيه ترا احنا الحين كورونا والواحد مو طايق حتى هدومه

رياكشن ميمز جمال النجاده تكفين صمّيه صمّيه

رياكشن جمال النجاده تكفين صمّيه صمّيه ترا احنا الحين كورونا والواحد مو طايق حتى هدومه

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *