رياكشن شمس عشان كذا أنا ما آكل في المطاعم جداً أخاف يكون الشيف مو ماخذ راتبه حزين متضايق معاشه مو مكفيه

رياكشن ميمز شمس عشان كذا أنا ما آكل في المطاعم

رياكشن شمس عشان كذا أنا ما آكل في المطاعم جداً أخاف يكون الشيف مو ماخذ راتبه حزين متضايق معاشه مو مكفيه

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *